www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Artistic/designerly creations >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/20462

Title: 'Eddy'
CreatorArtist: CEYSSENS, Patrick
CreatorInstallationDesigner: Ceyssens Patrick
Vrancken, Kristof
Keywords: Image analysis, image thinking, layering, memory rethinking, artist, painting, analyzing-images, imagery, image-research, association, interpretation, …
Issue Date: 2015
Start Date: 2015
Review Discipline: audiovisuele kunsten
Research Context: “Eddy” is een gezamenlijk onderzoek en projectenreeks van Kristof Vrancken en Patrick Ceyssens. Het is een zoektocht naar nieuwe raakvlakken, transformaties en tussenruimtes in Limburgse tradities die stilaan verdwijnen, door zowel nieuwe als oude beelden, geluiden, impressies, herinneringen als een con- structie van tekens, wisselwerkingen tussen betekenislagen en mentale verbindin- gen experimenteel samen te brengen. Eddy ( vertaling engels ) = draaikolk, maalstroom, dwarrelwind The water that by some interruption in its course, runs contrary to the direction of the tide or current’ (Adm. Smyth); a circular motion in water, a small whirlpool. Meer info en een eerste aanzet: www.re-search-eddy.tumblr.com. Deze ( Limburgse ) tradities kunnen zijn : schuttersfeesten, processies, kermis- koersen, misdienaars, dierenwijdingen, duivenmelkers, Sint-Maarten vuren, fanfares & dansmariekes, ganstrekken, heiligspelen, ... De transformatie laten we ontstaan op verschillende niveaus : - door de gebeurtenis op verschillende tijdstippen, locaties, ... in elkaar te laten overgaan. - door het gebruik van vernieuwende toepassingen in media. Bijvoorbeeld : foto’s monteren in een 360° graden loop en deze opnieuw projecteren op ronddraaiende tafels. - door het manipuleren van tijd door beweging te stileren en achteraf opnieuw in een alternatieve beweging te suggereren. - door het vermengen van bestaand archiefmateriaal met eigen gemanipuleerde beelden. -... Zodoende genereren we een maalstroom, een draaikolk ( 360° ) van beelden, geluid, herinneringen, impressies, ... We zoeken dus nieuwe verbanden, een regeneratie... en komen zo tot nieuwe ge- bieden die de interpretatie en associatie rond deze thema’s anders voeden. Dit onderzoek is tevens een opwaardering, een renaissance 2.0 van deze tradities. Op deze manier krijgen deze, vaak oubollig vormgegeven, culturele evenementen een hedendaags karakter en vernieuwend benaderingsperspectief. Een bijkomend argument is de heropleving, transfusie en herwaardering van oude 8mm films, dia’s, oude foto’s en archiefmateriaal rond deze tradities.
Description: De installatie bestaat uit meerdere ronddraaiende projectoren die in een ruimte gebracht worden en de confrontatie aangaan met de ruimte aan zich maar ook met een aantal elementen ( plastiek platen die referen naar veranda’s in het beeld, oude schilderijen,...) die het beeld opdelen en zelfs diffuus gaan maken. Doordat de opnames en de rondraaiende beweging een andere snelheid hebben zal het beeld nooit hetzelfde zijn. Ook het feit dat dit geheel nooit in één keer kan gevat worden, het bewustzijn dat je nooit het hele beeld kan bekijken. Dat je bij het aandachtig bekijken van wat je wordt aangereikt, je weet dat er je iets ontgaat. Dit verschuift rechtstreeks naar die actoren zelf; je beperkte blik, je beperkt geheugen,...
URI: http://hdl.handle.net/1942/20462
Link to publication: www.patrickceyssens.com
Category: AOR
Type: Artistic/designerly creation
Appears in Collections: Artistic/designerly creations

Files in This Item:

Description SizeFormat
Trailer Eddy #127.56 MBVideo Quicktime

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.