www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/20355

Title: Autorijden door adolescenten en jonge volwassenen met een autismespectrumstoornis: een literatuuronderzoek
Authors: Ross, Veerle
Jongen, Ellen
Tant, Mark
Vanvuchelen, Marleen
Issue Date: 2015
Citation: Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische ontwikkelingspsychologie, 40 (4), p. 160-170
Abstract: Autorijden is een complexe vaardigheid die bijdraagt tot de zelfstandigheid van jonge volwassenen. Het verhoogt de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt en andere sociale kringen. Personen met een autismespectrumstoornis (ASS) blijven voor hun transport echter sterk afhankelijk van vrienden en familie. Ondanks het belang van autorijden bestaat er tot op heden nog weinig onderzoek over het (leren) autorijden van jongeren met ASS. Het huidige artikel geeft een overzicht over de rijvaardigheid van personen met ASS. Eerst worden de nodige vaardigheden om een wagen te besturen besproken. Hier wordt de relatie tussen rijden en motorische en executieve functies beschreven. Daarna wordt dieper ingegaan op de rij-taak zelf aan de hand van een hiĆ«rarchisch model. Vervolgens wordt geschetst waarom het leren autorijden zo moeilijk kan zijn voor sommige personen met ASS. Hier wordt dan ook dieper ingegaan op mogelijke motorische plannings- en uitvoeringsproblemen en mogelijke executieve functieproblemen. Nadat we beschrijven of personen met ASS ook effectief problematisch rijgedrag vertonen, volgt tenslotte een beschrijving over de voorwaarden en hulpmiddelen om het rijbewijs te behalen.
Driving is a complicated skill contributing to the independence of young adults, allowing autonomy and maintenance of social- and work-related contacts. Nevertheless, individuals with an autism spectrum disorder (ASD) depend to a great extent on friends and family for their transportation needs. Despite the importance of driving, still little research investigates driving (or learning to drive) in young people with ASD. The present article discusses driving abilities of individuals with ASD. First, necessary skills underlying the ability to drive are discussed. This section describes the relation between driving and motor and executive functions. Second, a hierarchical driving model allows a further elaboration of the driving task. Third, it is described why learning to drive can be so difficult for some individuals with ASD. A closer look at possible motor planning and implementation problems as well as possible executive function problems is provided. Finally, after describing whether individuals with ASD indeed exhibit problematic driving behavior, we provide a description of the necessary conditions and aids to obtain a driver license.
URI: http://hdl.handle.net/1942/20355
ISSN: 0771-9825
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2017
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
author version487.43 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.