www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/20333

Title: Valuing the external effects of soil contamination: An empirical analysis of a polluted area in Belgium
Authors: Schreurs, Eloi
Advisors: Thewys, Theo
Issue Date: 2013
Abstract: Als conclusie kunnen we stellen dat de milieuvervuiling in de Kempen een langdurende last is die tot op de dag van vandaag een rol speelt. Meer dan 25 jaar nadat de zinksmelters gestopt zijn met het uitstoten van zware metalen wordt de regio nog steeds geconfronteerd met ziektes die te wijten zijn aan de vervuiling, terwijl landbouwers moeten omgaan met de beperkingen die opgelegd worden door de vervuiling van hun gronden. Dit voorbeeldgeval zou overheden in de wereld, en dan vooral in industrialiserende landen, ertoe moeten aanzetten om milieuaspecten in rekening te brengen bij het ontwerpen en uitstippelen van een economisch beleid. De implementatie van een strikte milieuwetgeving, gecombineerd met een van nabij opgevolgd monitoringssysteem kan ervoor zorgen dat vervuiling vermeden wordt en deze lasten niet gedragen moeten worden door toekomstige generaties. Hoewel deze strategie relatief hoge opstartkosten vereist, past het beter binnen het vermogen van de natuurlijke omgeving om afvalstromen te absorberen en wordt het milieu hierdoor beter beschermd tegen verstoringen. Het heeft bovendien het potentieel om de (externe) kosten op lange termijn te verminderen en mogelijk te elimineren, waardoor het uiteindelijk ook economisch voordeliger kan uitdraaien.
The environmental pollution in the Campine region has generated a long-term burden, which is still at play up to this day. More than 25 years after the zinc smelters have stopped emitting heavy metals, the population is still facing illnesses which are attributable to the pollution, while farmers have to deal with the constraints imposed by the contamination of their land. This exemplary case must be a strong incentive for governments all across the world, but especially in industrializing countries, to take environmental aspects into account in designing and carrying out economic policies. The implementation of stringent environmental regulations combined with a closely controlled monitoring system can prevent the pollution from occurring and save future generations from bearing this burden. Although this strategy calls for relatively high start-up costs, it is more likely to fit the environment’s capacity to absorb waste products and a better way to protect the environment from disturbances. Moreover, it has the potential to reduce or possibly eliminate the long-term (external) costs associated with environmental pollution, which might turn out to be also economically more beneficial in the end.
URI: http://hdl.handle.net/1942/20333
ISBN: 9789089130266
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: PhD theses
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A3.29 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.