www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/20100

Title: Meten is Weten: Validatie studie van de CARES, een meetinstrument voor QOL en assessment van zorgnoden.
Other Titles: To measure is to know: Validation study of the CARES, a tool for quality of life and care needs assessment.
Authors: Schouten, Bojoura
Schrooten, Ward
Vankrunkelsven, Patrick
Van Hoof, Elke
Hellings, Johan
Issue Date: 2015
Citation: 3e Vlaams Congres voor Psychosocial Oncologie, Mechelen, 01/12/2015
Abstract: SITUERING Een kankerdiagnose kan gevolgen hebben op verschillende levensdomeinen en beïnvloed zowel het fysieke als psychosociaal welzijn. Om kwalitatieve zorg te kunnen bieden, vereist deze een goede afstemming op de beleving en zorgnoden van de patiënt en zijn dierbaren. Het Cancer Rehabilitation Evaluation System (CARES) is een uitgebreid quality of life (QOL) en zorgnoden assessment instrument. In een mixed-method studie worden de psychometrische kwaliteit en praktische bruikbaarheid van de Vlaamse versie onderzocht. METHODE Aan de hand van 4 focusgroepen met 26 kankerpatiënten werd de content validiteit van het instrument nagegaan. Voor het vragenlijstonderzoek werden 197 patiënten gerekruteerd in 4 Vlaamse ziekenhuizen. Een eerste vragenlijst bevatte vragen m.b.t. socio-demografische en medische aspecten, de CARES en 7 bestaande instrumenten met inhoudelijke equivalentie. Een week later vulden deelnemers een tweede vragenlijst in met de CARES en supplementaire vragen i.v.m. de inhoud en bruikbaarheid van de CARES. RESULTATEN De thema’s die in de CARES aan bod komen zijn volgens patiënten relevant en belangrijk wanneer men het algeheel welzijn van een patiënt met kanker in kaart wil brengen. Gebruik van het instrument zou volgens hen psychosociale bekommernissen kunnen normaliseren, communicatie faciliteren en een aanzet geven tot gepaste doorverwijzing. Daarnaast werden met de kwantitatieve dataverzameling de betrouwbaarheid, de construct validiteit en concurrente validiteit onderzocht. Dit resulteerde in hoge tot uitstekende betrouwbaarheids- en validiteitsclassificaties. CONCLUSIE Met deze uitgebreide dataverzameling werden de bruikbaarheid en psychometrische kwaliteiten van de Vlaamse CARES geëvalueerd en werd bevestigd dat de CARES een betrouwbaar en valide instrument is. Het zal in toekomstig onderzoek en in de praktijk gebruikt kunnen worden om inzicht te geven in het algeheel welzijn en de zorgnoden van kankerpatiënten. Op deze wijze zal de zorg systematisch afgestemd kunnen worden op de individuele noden van elke patiënt, en zo bijdragen aan kwalitatieve zorg.
URI: http://hdl.handle.net/1942/20100
Category: C2
Type: Conference Material
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
CHIposter2015352.1 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.