www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19900

Title: Rechtspraak in kort bestek: Raad voor Vergunningsbetwistingen (1 januari 2015 – 30 juni 2015)
Authors: Loose, Tom
Schijns, Chris
Issue Date: 2015
Citation: Milieu- en energierecht, 2015 (3), p. 225-241
Abstract: Het toegenomen belang van de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor het Vlaamse omgevingsrecht kan niet miskend worden. De werking van de Raad als administratief rechtscollege voor stedenbouwkundige vergunningsbeslissingen is na een wat moeilijke start ondertussen goed op gang gekomen, wat resulteert in een behoorlijk omvangrijke rechtspraak. Bepaalde rechtspraak is ook vanuit een ruimere omgevingsrechtelijke hoek nu reeds relevant. Daarenboven wordt de Raad binnenkort bevoegd voor de betwisting van de omgevingsvergunning, die de beoordeling van de stedenbouwkundige en de milieuaspecten zal integreren. Huidig overzicht heeft dan ook tot doel om de rechtspraak van de Raad voortaan op systematische wijze op te volgen. Enerzijds bevat het de belangrijkste arresten van de Raad aangaande stedenbouwkundige vergunningen met een zekere milieu-impact, bijvoorbeeld wanneer hinderlijke inrichtingen of infrastructuurwerken betrokken zijn. Anderzijds bevat het ook de belangrijkste uitspraken van principiële of procedurele aard. Het overzicht heeft betrekking op de arresten uit de periode 1 januari 2015 tot 30 juni 2015.
URI: http://hdl.handle.net/1942/19900
ISSN: 1373-4342
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2017
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
published version226.09 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.