www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19721

Title: Ontwikkeling van FINAH (functioneringsinstrument NAH) voor het in kaart brengen van de hinder op vlak van activiteiten en participatie die mensen ervaren als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel
Authors: Houben, Frederik
Ghysels, Rudi
Mennen, Danny
Nuyts, Erik
Vanderborcht, Loeka
Bosmans, Roel
Issue Date: 2015
Publisher: PXL-Healthcare
Abstract: Uit de voorstudie van het ERNAH-project kwam de vraag vanuit het werkveld voor meer diagnostische hulpmiddelen en screeningstools voor cliënten met NAH. Deze behoefte was afkomstig uit de verschillende bevraagde zorgsectoren. Dit screeningsinstrument diende instelling-overschrijdend en intersectoraal toepasbaar te zijn, zowel in de acute als chronische fase. Het diagnose- en evaluatie-instrument diende te voldoen aan het ICF-raamwerk. Bovendien moest de tool praktisch toepasselijk zijn voor de verschillende subdoelgroepen die binnen de algemene doelgroep ‘NAH’ vallen. Tot slot was de voorwaarde dat het screeningsinstrument hanteerbaar moest zijn voor tal van disciplines uit de verschillende zorgsectoren. Op basis van deze vraag werd het transdisciplinair screeningsinstrument FINAH (Functioneringsinstrument NAH) ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit rapport bespreekt de uitwerking van FINAH.
URI: http://hdl.handle.net/1942/19721
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Research description845.8 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.