www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Medicine and Life Sciences >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19627

Title: Hoogfrequente percussieventilatie bij premature baby's: een retrospectieve case- control studie
Authors: Dielkens, Sanne
Lenaerts, Lore
Advisors: VAN ERUM, Monique
VAN HOESTENBERGHE, Marie-Rose
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Motivering: Prematuur geboren baby's hebben vaak onvoldoende ontwikkelde longen. Hierdoor ontstaan vaak allerlei respiratoire problemen. Hoogfrequente percussieventilatie (HFPV) wordt als behandeling gebruikt om deze respiratoire problemen onder controle te krijgen. Niettegenstaande positieve klinische effecten is nog geen wetenschappelijke evidentie gevonden. Doelstellingen: Het doel van deze studie bestaat erin na te gaan in welke mate HFPV als adjuvante therapie een verschil kan betekenen op het vlak van behandelingsduur met Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), Continue Mechanische Ventilatie (CMV), duur van sondevoeding, verblijfsduur op Neonatale intensieve zorgen (NICU), aantal bijkomende infecties en aantal intracraniale hemorragieën. Tevens wensen we correlaties tussen enerzijds intracraniale hemorragieën of infecties en anderzijds HFPV-behandeling na te gaan. Methode: Er werd een retrospectieve case-control studie uitgevoerd in het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) op de dienst Neonatologie. Voor de insluiting van de subjectendossiers werden de volgende inclusiecriteria toegepast: zwangerschapsweken minder of gelijk aan 32 weken, respiratoire problemen en volledige dossiergegevens. De baby's uit de interventiegroep werden behandeld met de Volumetric Diffusive Respirator (VDR), een specifieke vorm van HFPV gecombineerd met autogene drainage en CPAP. Naast de subjectenkarakteristieken werden volgende parameters uit de dossiers geëxtraheerd: duur HFPV-behandeling (uren), behandelingsduur met CPAP (uren), CMV (ur
Notes: master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie-revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen
URI: http://hdl.handle.net/1942/19627
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses
Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A813.74 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.