www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Medicine and Life Sciences >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19610

Title: De prognostische waarde van MEPs en SSEPs voor motorisch en functioneel herstel na een CVA: een pilootstudie.
Authors: Neuskens, Lotte
Advisors: VAN WIJMEERSCH, Bart
LAMERS, Ilse
HANNES, Dennis
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze masterproef bestaat uit een onderzoek dat kadert binnen de neurologische revalidatie. In dit onderzoek wordt getracht de prognostische waarde van MEP- en SSEP-metingen te bepalen voor het motorisch en functioneel herstel na een CVA. Dit wordt nagegaan via de correlaties van niet-gecategoriseerde MEP- en SSEP-metingen met een aantal klinische tests. Verder wordt er ook een vorm van globale beoordeling toegekend aan de neurofysiologische parameters. Op die manier wordt er getracht een verfijnd beeld te verkrijgen van de neurofysiologische en fysieke toestand van de patiënt. Dit met het oog op het vormen van een adequate en specifieke inschatting van vermoedelijk toekomstig herstel.
Notes: master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie-revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen
URI: http://hdl.handle.net/1942/19610
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses
Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A678.59 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.