www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Medicine and Life Sciences >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19609

Title: Bepalende factoren van de inspanningscapaciteit bij longkankerpatiënten na longresectie
Authors: Franssen, Judith
Beliën, Magalie
Advisors: SPRUIT, Martijn
BURTIN, Chris
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Longresectie blijft tot op heden de enige manier om te genezen van longkanker. Dit heeft een negatieve uitwerking op de pulmonaire functie en de inspanningscapaciteit (VO2piek). Bijkomend zijn deze patiënten vaak ouder en hebben comorbiditeiten zoals COPD en ischemische hartziekten. Bij COPD patiënten beperken factoren zoals zuurstoftransport, perifere spierkracht en longfunctie de inspanningscapaciteit. Het doel van deze studie was te onderzoeken welke factoren de VO2piek beïnvloeden bij longkankerpatiënten na longresectie. Retrospectief dataonderzoek van alle longkankerpatiënten tussen 2005 en 2013 in het expertisecentrum CIRO+ te Horn (Nederland). Vierenzeventig patiënten werden geïncludeerd indien ze een longresectie ondergingen (lobectomie, bilobectomie of pneumectomie) en indien er voldoende data van metingen beschikbaar waren na de driedaagse screening te Horn. Deze screening zorgde voor de volgende uitkomstmaten: longfunctie, spierkracht en inspanningscapaciteit (VO2piek).Gemiddelde tot goede correlaties werden gevonden tussen enerzijds VO2piek en anderzijds DLCO ('s=0,594), isokinetische ('s=0,638) en isometrische spierkracht ('s=0,584). Er werden matige correlaties gevonden tussen FEV1 ('s=0,465), FVC (0,399) en VO2piek. Er was geen correlatie tussen FRC ('s=0,094), pO2 ('s=0,062) en VO2piek. 68% van de variantie in VO2piek kon worden verklaard met DLCO en isometrische spierkracht. DLCO en isometrische spierkracht bleken de beste voorspellers van de VO2piek na longresectie.
Notes: master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie-revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen
URI: http://hdl.handle.net/1942/19609
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses
Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A487.46 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.