www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Medicine and Life Sciences >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19554

Title: Factoren die een impact hebben op het spierkrachtprofiel van voetballers
Authors: Jackers, Joris
Geysenberghs, Maarten
Advisors: VAN NOTEN, Pieter
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Achtergrond: Voetbal is een sport die wordt beoefend door miljoenen mannen en vrouwen over de hele wereld waarvan een grote hoeveelheid éénmalig of zelfs meerdere malen nood heeft aan revalidatie of sportspecifieke training als gevolg van of net ter preventie van een blessure. Doel: Analyseren welke factoren een impact hebben op het spierkrachtprofiel van voetballers en bespreken wat hun impact is. Studie design: Randomized Controlled Trail Methode en materiaal: Populatie bestaat uit mannelijke voetballers tussen de 14 en 31 jaar. Verzameling van proefpersonen gebeurde via een vragenlijst waarna er slechts 32 van de 60 deelnemers voldeden aan de inclusiecriteria. De geïncludeerde deelnemers werden onderworpen aan spierkrachtmetingen (isokinetisch en isometrisch) aan de hand van een BIODEX system 3 om de maximale krachtwaardes van de hamstring en quadriceps te onderzoeken. Resultaten: Trainingservaring, positie van een speler op het veld en het niveau vertonen een significant effect op de spierkracht van voetballers (P < 0.05). Leeftijd blijkt geen significant effect te vertonen op de spierkracht van voetballers (P>0,05). Conclusie: Trainingservaring, positie en niveau vertonen een effect op het spierkrachtprofiel van voetballers. Er is nood aan verdere onderzoeken met grotere populaties om deze resultaten te kunnen generaliseren.
Notes: master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie-revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen
URI: http://hdl.handle.net/1942/19554
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses
Master theses

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.