www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
School for Life Sciences >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19530

Title: Patient Education as an Important Factor in the Management of Atrial Fibrillation by Improving Self-Management Activities
Authors: Dreesen, Pauline
Advisors: BITO, Virginie
NUYENS, Dieter
GRIETEN, Lars
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Elektrische cardioversie (ECV) wordt vaak geopteerd als behandelingsoptie van paroxysmale of persistente voorkamerfibrillatie (VKF). Ondanks zijn hoge doeltreffendheid, komt herval van VKF vaak voor. Daarnaast kan onvoldoende zelfmanagement, door gebrek aan kennis over VKF, dit herval uitlokken of de detectie ervan uitstellen. Dit heeft als gevolg dat de patiënt een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van complicaties, zoals bijvoorbeeld een beroerte. Daarom veronderstellen wij dat het voorzien van educatie aan VKF patiënten die ECV als behandeling zullen krijgen hun kennis omtrent hun aandoening zal verhogen, wat vervolgens zal resulteren in een verbetering van hun zelfmanagement. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot een snellere detectie van herval van VKF na een succesvolle ECV. De kennis van de patiënten omtrent VKF en ECV, alsook hun attitude en zelfmanagement activiteiten werden geëvalueerd aan de hand van vragenlijsten. Deze studie heeft aangetoond dat het informeren van VKF patiënten die ECV als behandeling krijgen hun kennis over VKF alsook hun zelfmanagement verhoogt. Desondanks werd herval van VKF niet sneller vastgesteld in de educatiegroep, aangezien zij niet geïnstrueerd werden om enkele keren per dag hun pols te monitoren. Meer studies zijn nodig om te achterhalen of educatie in combinatie met een duidelijk polsmeting protocol kunnen leiden tot een snellere detectie van herval in VKF na een succesvolle ECV.
Notes: master in de biomedische wetenschappen-klinische moleculaire wetenschappen
URI: http://hdl.handle.net/1942/19530
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.46 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.