www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19519

Title: Characterisation of materials suitable as NORM reference materials
Authors: Remijsen, Quinten
Advisors: VANREPPELEN, Kenny
HULT, Mikael
LUTTER, Guillaume
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Industrieën die natuurlijke materialen gebruiken kunnen grote hoeveelheiden natuurlijk voorkomende radioactieve materialen (NORM) produceren in bijproducten, residu's en afvalstoffen. Dit afval moet gekarakteriseerd en geïdentificeerd worden om de vervuiling van het milieu en de blootstelling van de bevolking te vermijden maar ook om te beslissen over mogelijk hergebruik om de productiekosten te verlagen. Daarvoor moeten meetsystemen ontwikkeld en gekalibreerd worden op een gecontroleerde wijze met kalibratie standaarden en referentiematerialen die aangepast zijn aan de reële compositie en geometrie van de onderzochten materialen. Deze thesis onderzoekt drie mogelijke referentiematerialen: twee soorten ijzermolybdeen slak en tufsteen. Low-background High Purity Germanium (HPGe) detectors zijn gebruikt om de mogelijke referentiematerialen te karakteriseren: identificatie van radionucliden, berekening van de activiteit en homogeniteit van het staal. Om de activiteit van de nucliden te berekenen, wordt de respons van de detectors met behulp van Monte Carlo modellen verkregen. Monte Carlo modellen gebruiken gegevens van de opgemeten afmetingen en de verwachte compositie van het staal. Elk model is gevalideerd door een experimentele kalibratie. De resultaten tonen aan dat de stalen homogeen en geschikt zijn als referentiemateriaal voor de kalibratie van meetsystemen in de NORM industrie. Met deze stalen is het mogelijk om goede referentiematerialen te maken voor de kalibratie van meetsystemen die aangepast zijn aan de praktijk.
Notes: master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie-nucleaire technieken / medisch nucleaire technieken
URI: http://hdl.handle.net/1942/19519
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.43 MBAdobe PDF
N/A287.67 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.