www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19505

Title: Rationele en plaatsspecifieke beheersing van schurft bij appel
Authors: Pipeleers, Rutger
Advisors: PEETERS, Adele
VAN HEMELRIJCK, Wendy
CROES, Sarah
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Het waarschuwingssysteem voor appelschurft bij het proefcentrum voor de fruitteelt is gebaseerd op de actuele ascosporenuitstoot bij zwaar aangetaste schurftbladeren. Dit geeft een overschatting van het probleem waardoor te veel behandelingen worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot het versneld ontwikkelen van resistenties tegen de gebruikte fungiciden. Het doel van dit onderzoek is nagaan of de initiële ascosporendruk vroegtijdig kan bepaald worden met een geïnduceerde ascosporenuitstoot. Verder is het de bedoeling na te gaan hoe de actuele uitstoot representatief kan worden opgevolgd en of die samenhangt met de initiële ascosporendruk. Tot slot wordt het resistentieniveau in een boomgaard onderzocht. De initiële ascosporendruk van verschillende percelen werd in het labo bepaald. Bij deze bladeren werd ook de actuele uitstoot opgevolgd met Rotorod sporenvallen. De ascosporengradiënt in een boomgaard werd bepaald door op verschillende plaatsen Rotorod sporenvallen op te stellen op twee verschillende hoogtes. Verder werd de groei en kieming van geïsoleerde schurftstammen na blootstelling aan fungiciden nagegaan. Ook werden ascosporenpopulaties getest op hun kiemingsniveau in aanwezigheid van fungiciden. Uit de resultaten bleek dat de initiële ascosporendruk evenredig was met de actuele uitstoot. Verder bestond er een ascosporengradiënt in de richting van de voornaamste windrichting die ook nog eens varieerde in de hoogte. Tot slot vertoonden de onderzochte boomgaarden een hoge resistentie tegen strobilurine fungiciden.
Notes: master in de industriële wetenschappen: biochemie
URI: http://hdl.handle.net/1942/19505
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A23.59 MBAdobe PDF
N/A16.38 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.