www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19500

Title: Generische data acquisitie module voor fysiologische data
Authors: Hahn, Glenn
Advisors: RUTTEN, Leo
GRIETEN, Lars
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: De cardiologieafdeling van ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg) monitort en bestudeert patiënten met hartfalen. Met vloeistof gevulde katheters worden geplaatst om zowel arteriële, centraal veneuze en pulmonale bloeddrukken als ecg-signalen te monitoren en zo de elektromechanische functie van het hart te begrijpen. De huidige medische systemen zijn qua mogelijkheden beperkt om de verzamelde informatie te verwerken en te bestuderen voor onderzoeksdoeleinden, omdat er beperkte tot geen toegang is tot de ruwe data van de signalen. Daarvoor wordt een nieuw data-acquisitiesysteem ontworpen dat data in real-time verzamelt van de drie verschillende invasieve drukkatheters en een elektrocardiogram. Een van de moeilijkheden bij deze masterproef is het huidige data acquisitiesysteem te verbeteren met een sensor die een ecg-signaal van hoge kwaliteit kan meten. Deze combinatie moet zowel nauwkeuring, betrouwbaar als synchroon zijn. Ten slotte moet deze data gevisualiseerd en opgeslagen kunnen worden op PC voor analyse ervan. Het systeem kan opgedeeld worden in vier deelcomponenten. Ten eerste een sensor die een ecg-signaal van hoge kwaliteit kan uitlezen. Ten tweede een systeem dat de drie invasieve drukkatheters verwerkt. Ten derde een microcontroller die als centraal punt dient voor het verwerken en synchroniseren van alle data en ze doorstuurt via USB interface naar PC. Ten slotte wordt een grafische gebruikersinterface ontwikkeld die instaat voor de visualisatie en de informatieopslag.
Notes: master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
URI: http://hdl.handle.net/1942/19500
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.19 MBAdobe PDF
N/A1.09 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.