www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19496

Title: Prijsefficiënte sturing van WKK in functie van energiekost en onbalansmarkt
Authors: Kerkhofs, Stef
Advisors: VANDENSANDE, Geert
LEMKENS, Kris
ELSEN, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: I-NET te Diepenbeek wil onderzoeken op welke manier ze WKK's kan inzetten om het evenwicht op het transmissienetwerk in balans te houden en of dit economisch rendabel is voor de eigenaar van de WKK. Het doel van de masterproef bestaat uit twee grote delen. In eerste instantie is er een onderzoek gevoerd naar de werking van de onbalansmarkt en welke methodes men kan gebruiken om mee te dingen op deze markt. In tweede instantie wordt dit toegepast op de WKK's van de UC Leuven-Limburg en wordt nagegaan wat de meest efficiënte manier is voor een prijs gedreven aansturing van de WKK. Het betreft een gas WKK met een thermisch vermogen van 80 kWth en een elektrisch vermogen van 50 kWel en een WKK op PPO (puur plantaardige olie) met een thermisch vermogen van 40 kWth en een elektrisch vermogen van 25 kWel. Er zijn 3 mogelijke manieren om deze WKK's in te zetten: de traditionele manier op basis van warmtevraag, gebruik voor piekafsnijding en als onderdeel van een aggregator. Er wordt nagegaan wat de meest economisch rendabele manier is om de WKK's in te zetten. Uit dit onderzoek blijkt dat het voordelig is de gas WKK in te zetten voor warmtevraag en piek-afsnijding. De WKK op PPO is enkel voordelig voor piek-afsnijding of als hij wordt aangeboden bij een aggregator. Het aanbieden van de gas WKK aan een aggregator is het minst rendabel. Het inzetten van de gas WKK op basis van warmtevraag in combinatie met piekafsnijding levert een jaarlijkse besparing op van 16.500 à 17.500 euro. De WKK op PPO inzetten op basis van warmtevraag bl
Notes: master in de industriële wetenschappen: energie-elektrotechniek
URI: http://hdl.handle.net/1942/19496
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A3.67 MBAdobe PDF
N/A317.41 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.