www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19495

Title: Analyse van algemene bouwplaatskosten
Authors: Mathijs, Sander
Heijkants, Michelle
Advisors: DEGEE, Herve
LODDEWYKX, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Heijmans Bouw NV te Bilzen streeft naar de optimalisatie van hun projectkosten. De onzekerheid omtrent de algemene bouwplaatskosten (ABK) per project vormt hierbij een prominent probleem. Daarom dient de identificatie van ABK-factoren en hun exacte invloed op de totaalkost van reeds afgewerkte projecten onderzocht te worden zodat een correctere raming voor toekomstige projecten uitgevoerd kan worden. Deze masterproef onderzoekt op basis van analytische projectdata of er correlaties bestaan tussen projecten van dezelfde grootte en/of type, en ontwikkelt additioneel een programma dat het verwachte ABK- percentage berekent. De onderzoeksmethode beslaat het vergelijken van reeds rudimentair opgestelde ABK-rapporten door Heijmans Bouw NV en financiële projectdata, gefilterd per project, waarbij de toegepaste methodiek consistent wordt toegepast op alle beschikbare data. Mits de doelstelling het vinden van correlaties is, blijkt Excel het meest efficiënte programma om het onderzoek te realiseren. De programmatie gebeurt met Visual Basic. Uit het onderzoek blijkt dat er wel degelijk een correlatie bestaat tussen projecten van een gelijkaardig type of grootte. Op basis van deze verbanden, heeft Heijmans Bouw NV nu een methode om te controleren of hun berekende ABK-% bij toekomstige projecten realistisch is. Naarmate er nog meerdere projecten aan het onderzoek zullen worden toegevoegd, zullen de percentages waar men mee vergelijkt naar de toekomst toe blijven toenemen in statistische correctheid.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
URI: http://hdl.handle.net/1942/19495
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A3.5 MBAdobe PDF
N/A529.57 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.