www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19494

Title: Accident dosimetry with mobile phones: Real-time measurements by means of mobile phone applications & Post-accident dose reconstruction with SIM cards
Authors: Willems, Ruben
Advisors: LIEVENS, Luc
DE FREITAS NASCIMENTO, Luana
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze masterproef werden smartfoon applicaties geëvalueerd op hun inzetbaarheid tijdens een ongeval met ioniserende straling. Tevens werden ook SIM-kaarten onderzocht voor retrospectieve dosis reconstructies bij de bevolking. De applicaties werden getest in het kalibratie laboratorium van SCK- CEN met 60Co en 137Cs bronnen, ook werden er testen uitgevoerd met X-stralen. De SIM kaarten werden gekarakteriseerd m.b.v 'continuous wave optically stimulated luminescence' (CW-OSL), hiervoor werd een 'TL/OSL Reader' (Risø) gebruikt waarbij er bestraald werd met een 90Sr/90Y '- bron en uitgelezen m.b.v blauwe LEDs. De experimenten toonden aan dat de app's een lange stabilistaitetijd hebben van minstens 10 min en zelfs langer voor natuurlijke achtergrond straling. Deze eigenschap beperkt ten sterkste het gebruik van app's tijdens ongevallen. Ook werd een GM buis voor smartfoons getest (Polismart PM1904), deze vertoonde een veel snellere stabilisatietijd, accuratere metingen en een betere dosistempo lineariteit. Bij de SIM-kaart testen werd er een relatief vlakke dosis respons (getest tot 4 Gy) en een significant verschil in de gevoeligheid van de verschillende kaarten gevonden. Het OSL signaal is reproduceerbaar met een afwijking van 10%. De kaarten kunnen gebruikt worden om dosissen boven 10 mGy te reconstrueren. Maar de sterkste limiterende eigenschap is signaalvervaging. Wanneer ze een paar uur, een dag of weken na het ongeval worden uitgelezen zal de signaalsterkte respectievelijk met 50%, 75% en 90% gedaald zijn.
Notes: master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie-nucleaire technieken / medisch nucleaire technieken
URI: http://hdl.handle.net/1942/19494
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A3.58 MBAdobe PDF
N/A549 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.