www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
School for Life Sciences >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1948

Title: Adaptieve Cd tolerantiemechanismen in het micro-organisme Suillus luteus
Authors: REINERS, Bruno
Advisors: COLPAERT, J.
Issue Date: 2007
Publisher: tUL
Abstract: Sommige organismen, die langdurig worden blootgesteld aan zware metalen, kunnen door selectiedruk tolerantiemechanismen ontwikkelen. Daarom wordt in dit onderzoek een vergelijkende studie uitgevoerd tussen 3 sensitieve, 2 Zn/Cd tolerante en 2 Zn tolerante Suillus luteus isolaten na 24 uur blootstelling aan 0; 0,5; 1 of 5 ppm cadmium. Er werd in het algemeen geen verschil van biomassaproductie waargenomen tussen sensitieve en Zn/ Cd tolerante isolaten, Zn tolerante isolaten. Maar er is wel een indicatie dat de cadmiumopname tussen sensitieve en Zn/Cd, Zn tolerante isolaten verschilt. Uit de analyse van de zinkopname blijkt dat er in het algemeen geen verschil optreedt bij de zinkopname tussen sensitieve en tolerante Suillus luteus isolaten. De resultaten van de lipidenperoxidatie konden niet geanalyseerd worden omdat de standaardfouten te groot waren. Antioxidatieve enzymenactiviteit (SOD en CAT) manifesteert zich meer bij Zn tolerante isolaten, dan bij Zn/Cd tolerante isolaten en er is een indicatie dat de energieproductie mogelijk afneemt of stabiel blijft bij zowel Zn/Cd en Zn tolerante isolaten en zo en via deze geadapteerde mechanismen tolerantie hebben ontwikkeld tegen cadmium. Uit de genexpressie van 51Da TDF (ABC transporter) blijkt dat de expressie voornamelijk afneemt bij 1 en 5 ppm Cd blootstelling en waarschijnlijk een mindere rol speelt bij tolerantie. De genexpressie van 74Ac TDF (GST) toont aan (uitgezonderd bij Lm8) er geen veranderingen optreden in de genexpressie. Hieruit blijkt dat GST mogelijk geen of een minimale rol speelt bij tolerantie. De resultaten van 30D TDF (mannose-6- fosfaat dehydrogenase) toont dat de expressie stabiel blijft en soms afneemt bij Cd blootstelling. Dit bevestigd de observaties van de enzymactiviteit, dat de energieproductie verlaagd of stabiel blijft bij alle tolerante isolaten bij Cd blootstelling. Dit onderzoek bevestigd dat er duidelijk verschil merkbaar is tussen sensitieve en Zn/Cd, Zn tolerante isolaten en verschillende tolerantiemechanismen werden ge├»dentificeerd. Er kan echter niet altijd een duidelijk verschil aangetoond worden tussen Zn/Cd en Zn tolerante isolaten. Hierdoor kan onder voorbehoud gesteld worden dat Zn/Cd en Zn tolerante isolaten bepaalde tolerantiemechanismen gemeenschappelijk hebben.
Notes: Master in de Biomedische wetenschappen - Klinische en moleculaire wetenschappen
URI: http://hdl.handle.net/1942/1948
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A594.41 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.