www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19473

Title: ICT-platform voor geïntegreerde gezondheidszorg
Authors: Mouha, Daan
Advisors: AERTS, Kris
VALCKENAERS, Paul
RUTTEN, Leo
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Heden ten dagen is vergrijzing in onze regio's een niet weg te denken problematiek. Mensen gaan steeds langer leven waardoor er nieuwe, agressieve en chronische ziektes ontwikkelen. Onderzoek naar die ziektes gebeurt vaak met beperkt beschikbare gegevens en er is een lange tijd nodig eer een conclusie omtrent een aandoening getrokken kan worden. Het gevolg is dat de zorg in het algemeen, zowel voor de patiënt, de instellingen en de overheid duurder wordt. Bijkomstig is er de nalatigheid van de patiënt welke tot ernstige complicaties kan leiden. Bovenstaande problemen kunnen voor een groot deel opgelost worden via patient empowerment, samen met een digitaal opvolgsysteem. Deze zal de eindgebruiker bijstaan binnen zijn therapie en informatie op een gerichte wijze doorsturen naar het medisch team. Via modulair programmeren werd er met de programmeertaal Erlang een applicatie ontwikkeld die later eenvoudig kan worden uitgebreid. Deze heeft twee abstracte resources, nl. patiënt en verpleegkundige, ter beschikking voor het controleren en uitvoeren van mogelijke stappen in een behandeling. De implementatie hiervan is bovendien eenvoudig te volgen door een tutorial. Realistische situaties worden zo gevormd tot efficiënte processen via het NEU-protocol, wat de kern is van dit ICT-platform. De verkenning tot de vorming van het meest optimale pad naar een oplossing zal parallel verwerkt worden naast de realistische uitvoering ervan. Tenslotte resulteert dit in een praktische digitale medische assistent.
Notes: master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
URI: http://hdl.handle.net/1942/19473
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A3.99 MBAdobe PDF
N/A1.25 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.