www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19469

Title: Studie van nagel- en nietverbindingen: invloed van de (on)belaste randafstand op de sterkte van de verbinding
Authors: Rabaey, Jonas
Advisors: DE PROFT, Kurt
DEGEE, Herve
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Bij het dimensioneren van houtconstructies zijn de verbindingen beslissend voor het draagvermogen van de globale structuur. Binnen het prenormatief onderzoeksproject, Connect-2-Wood, worden daarom de volgende twee stellingen onderzocht. Stelling 1: De aanbevolen minimum (on)belaste randafstanden, conform Eurocode 5, zijn te conservatief voor genagelde en geniete verbindingen. Stelling 2: De theoretische rekenregels conform Eurocode 5 voor de sterkte van de verbinding geven een te lage waarde in vergelijking met de gemeten sterkte van de verbinding in werkelijkheid. Binnen de Eurocode 5 wordt de sterkte van de verbinding, gebaseerd op het werk van Johansen, bepaald door materiaal- en geometrische parameters zoals de stuiksterkte en diktes van het materiaal, het vloeimoment en diameter van het bevestigingsmiddel en het optredend koordeffect. Door middel van experimenteel onderzoek wordt de invloed van afnemende randafstanden op de stuiksterkte van het materiaal alsook de uittrekcapaciteit van het bevestigingsmiddel gemeten. Deze meetresultaten zullen vervolgens de basis vormen voor het verdere experimentele onderzoek naar de sterkte van verbinding met variabele randafstanden. Deze gemeten waarden worden nadien vergeleken met de theoretische berekende sterkte van de verbinding conform Eurocode 5. Uit de analyse blijkt uiteindelijk dat de sterkte van de verbinding welke experimenteel bekomen wordt, significant hoger ligt dan de theoretisch berekende waarde conform Eurocode 5. Er kan geconcludeerd worden dat de aanbevolen min
Notes: master in de industriĆ«le wetenschappen: bouwkunde
URI: http://hdl.handle.net/1942/19469
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A5.97 MBAdobe PDF
N/A611.42 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.