www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19463

Title: Bepaling en optimalisatie van de total cost of ownership van bouwwerken
Authors: Hermans, Hans
Vleugels, Rik
Advisors: DEGEE, Herve
MACHIELS, Jelle
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Bouwprojecten worden vaak niet efficiënt genoeg behandeld. Bovendien wordt op lange termijn de totale kostprijs van het project te weinig in rekening gebracht. Als oplossing voor die problemen is er recent een nieuw samenwerkingsproces ontwikkeld, namelijk een geïntegreerd samenwerkingsverband. Daarbij werken de verschillende partijen samen als één team en ligt de verantwoordelijkheid van het onderhoud over een bepaalde termijn bij de opdrachtnemer. Daardoor verloopt de aanpak efficiënter en wordt er geopteerd voor duurzamere ontwerpen en materialen. Uit de praktijk en literatuur blijkt echter dat het moeilijk is om de totale kost van een project over een langere periode in te schatten. Deze masterproef heeft dan ook als doel de totale kostprijs van de verschillende ontwerpen en materialen voor enkele bouwonderdelen (dak, gevel en vloer) te vergelijken op lange termijn. De vergelijking van de materiaal- en ontwerpkosten is gebaseerd op de startprijs, levensduur en onderhoudskosten van elk bouwonderdeel. Voor elk onderzocht bouwonderdeel wordt op basis van deze data de meest economische oplossing gekozen. Uit de resultaten blijkt dat de meest economische keuze voor elk bouwonderdeel afhankelijk is van de gekozen onderhoudstermijn. De prijzen van elk bouwonderdeel zijn echter moeilijk te vergelijken vermits deze vaak projectgebonden zijn. Toch is er per bouwonderdeel voor zowel een onderhoudstermijn van 30 als van 50 jaar een conclusie bekomen van de meest economische toepassing.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
URI: http://hdl.handle.net/1942/19463
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.77 MBAdobe PDF
N/A660.71 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.