www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19455

Title: Onderzoek naar falingsmechanismen, renovatietechnieken en vernieuwingsmogelijkheden voor oeverconstructies langsheen het Albertkanaal
Authors: Schrijvers, Brecht
Advisors: VAN ZEGBROECK, Bart
VERHOEVEN, Dirk
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze thesis behandelt enerzijds de falingsmechanismen en anderzijds de renovatietechnieken en de vernieuwingsmogelijkheden voor de oeverconstructies langsheen het Albertkanaal. Hierbij wordt er gestreefd naar een onderhouds- en natuurvriendelijk alternatief voor de oeververdediging. Deze oeververdediging heeft als hoofddoel de afkalving van de landtalud te voorkomen. Schadegevallen aan de oeververdediging indiceren dat de werking niet meer optimaal is. Indien de damplanken het begeven, zal bij een kanaal in ophoging (een kanaal waarbij het waterniveau in het kanaal hoger ligt dan het achterliggend maaiveld) het achterliggend gebied overstromen en komt de exploitatie van het kanaal in gedrang. De globale werking van deze thesis bestaat eruit een analyse te maken van de huidige opbouw van een specifiek type oeververdediging. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar de gebruikte materialen, waarna door middel van theorieën uit de grondmechanica de stabiliteit van de constructie wordt onderzocht. De berekeningen die de effecten van gronduitspoeling voor de damplank zullen weergeven, gebeuren met het softwareprogramma D-Sheet. Uit de berekeningen blijkt dat de hoeveelheid grond die uitgespoeld mag worden, beperkt moet zijn om de stabiliteit van de damwand te behouden. Bodemerosie blijkt dus een groot probleem. Hiervoor bieden flexibele erosiematten een oplossing op gebied van renovatie en zijn composiet damplanken een goed alternatief op gebied van vernieuwing van de constructie.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
URI: http://hdl.handle.net/1942/19455
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A6.06 MBAdobe PDF
N/A486.53 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.