www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19453

Title: Typologiewoning sociale woningbouw: impact op energetisch en structureel niveau bij een BEN-renovatie
Authors: Deckers, Timo
Vaesen, Wouter
Advisors: VANNITSEN, Pascal
PENDERS, Sandra
SCHILS, Ine
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze thesis onderzoekt de mogelijkheden van een gefaseerde BEN-renovatie voor een sociale woningbouw typologiewoning uit eind jaren '60. Door het ontbreken van een geïsoleerde gebouwschil is het energetisch verbruik en de impact op het milieu hoog. Het doel is de bewoners aansporen tot een energetische verbetering van hun woning, door een uiteenzetting van renovatiemogelijkheden en door het opstellen van deelrenovaties die leiden tot BEN. Om inzicht te krijgen in de energetische toestand wordt de EPB-software gebruikt. Verder zijn de aanwezige bouwknopen geanalyseerd m.b.v. numerieke software (THERM). Daarnaast worden kenmerken, aandachtspunten en uitvoeringsmethodes van verschillende renovatiemaatregelen besproken. Samen met een theoretische uiteenzetting over warmteoverdracht en vocht in een gebouw, vormt dit de basis voor het opstellen van de renovatiescenario's. Hierbij wordt als basis gebruik gemaakt van een opgestelde renovatiematrix. Onze resultaten tonen aan dat de energieprestatie van de woning van een K162/E356 peil naar K42/E147 peil verbeterd kan worden, door de gefaseerde integratie van isolatiemaatregelen. Verder blijkt dat enkel ingrijpende maatregelen bestaande koudebruggen volledig kunnen elimineren. Bovendien is het ook belangrijk om naast de gebouwschil, ook de technische installaties en hernieuwbare energiebronnen grondig te evalueren. Hiertoe kan toekomstig werk zich richten en zo een totaal renovatiescenario, incluis de kost, op basis van dit document samenstellen.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
URI: http://hdl.handle.net/1942/19453
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A5.3 MBAdobe PDF
N/A287.79 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.