www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19450

Title: Toepassing van verschillende Europese renovatiecriteria op rijwoningen in Vlaanderen
Authors: Claes, Ann
Schoenaerts, Inez
Advisors: VANNITSEN, Pascal
MARIEN, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Na het Kyotoprotocol stelt Europa duidelijke doelen voor 2020. Gebouwen vertegenwoordigen ongeveer één derde van het primaire energieverbruik in de wereld. Bijgevolg kan het energiezuinig maken van bestaande gebouwen het primair energieverbruik reduceren. Voor de renovatie van gebouwen stelt elke Europese lidstaat bepaalde eisen. Dit onderzoek brengt verschillende van deze eisen in kaart en past deze toe op rijwoningen, omdat deze typologie 24,6 % van het gebouwenpatrimonium in België representeert. Twee referentiewoningen uit verschillende periodes worden vergeleken op gebied van energieprestatie voor en na renovatie op basis van deze verschillende eisen. Om een adequate vergelijking te bekomen, wordt een referentieniveau gedefinieerd. Beide woningen worden voorzien van hetzelfde ventilatie- en verwarmingssysteem. Dit referentieniveau vormt de basis van het verdere onderzoek. Via simulaties in de EPB- en PHPP-software wordt de gebouwschil van beide woningen aangepast tot op het niveau van de verschillende standaarden. In het geval van binnenisolatie wordt de oplossing gecontroleerd op inwendige condensatie met behulp van de methode van Glaser. Bij het bepalen van de netto-energiebehoefte heeft de luchtdichtheid een grote invloed. Na het linken van de isolatiediktes aan de netto-energiebehoefte kan besloten worden dat wanneer men bij de renovatie van een rijwoning best kiest voor een renovatie volgens de Duitse eisen in geval van binnenisolatie. In geval van buitenisolatie past men best de Passiefhuisstandaard toe.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
URI: http://hdl.handle.net/1942/19450
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A7.58 MBAdobe PDF
N/A677.13 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.