www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Engineering Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19448

Title: Materiaaloptimalisatie bij industriehallen op basis van gecombineerde stabiliteits-, kostprijs- en milieubelastingsanalyses
Authors: Breemans, Jonas
Van Asbroeck, Wouter
Advisors: VANDOREN, Bram
SCHOUTEDEN, Luc
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Studiebureau V2S te Genk krijgt regelmatig de vraag welk bouwmateriaal het beste is om een industriehal te realiseren. Terwijl voor het studiebureau uiteraard het stabiliteitsaspect primeert, is vanuit het standpunt van de bouwheer vooral het financiële aspect van belang. Meer en meer wordt echter ook duurzaamheid bij het bouwproces betrokken, met andere woorden wordt belang gehecht aan de milieubelasting van een gebouw. In deze masterproef zullen deze drie aspecten onderzocht worden. Om dit te onderzoeken werden de drie types industriehallen behandeld die bij V2S het meest frequent voorkomen: staalstructuur, geprefabriceerde betonstructuur en combinatie van betonnen kolommen en houten gelamelleerde liggers. Vooreerst werd de stabiliteit van de verschillende hallen nagegaan met behulp van het analyseprogramma Diamonds van Buildsoft, dit telkens voor verschillende materialen en overspanningen. Met de bekomen gegevens werd een prijsberekening gemaakt op basis van verschillende aannemersprijzen. Tenslotte werd de levenscyclus en milieu impact van de verschillende materialen geanalyseerd met behulp van het softwarepakket GaBi. Dit onderzoek toont aan dat bij bepaalde overspanningen het beter is om van de traditionele staalstructuur af te stappen, zeker op het vlak van milieu-impact. Met behulp van de levenscyclusanalyse kan in de schemerzone, waar de prijzen dicht bij elkaar liggen, bepaald worden welke structuur uiteindelijk de voorkeur geniet.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
URI: http://hdl.handle.net/1942/19448
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A3.83 MBAdobe PDF
N/A418.3 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.