www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
School for Transportation Sciences >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19429

Title: De invloed van omgevingskarakteristieken op het dagelijks functioneren van personen met een beperking
Authors: Leysen, Wouter
Advisors: JANSSENS, Davy
Issue Date: 2015
Publisher: UHasselt
Abstract: Wanneer bepaalde activiteiten niet uitvoerbaar zijn doordat het onmogelijk of moeilijk is de voorziening hiervoor te bereiken, wordt er van vervoersarmoede gesproken. Dit zorgt voor maatschappelijke ongelijkheid. Eén van de factoren die vervoersarmoede kan veroorzaken, is de toegankelijkheid van het vervoerssysteem. Daarom kan toegankelijkheid gebruikt worden als werktuig om vervoersarmoede te bestrijden. Aan de hand van bestaande literatuur werden invloeden op de toegankelijkheid bepaald. Deze invloeden werden getest op een steekproef van 71 personen met MS waarvan verplaatsingsgegevens beschikbaar zijn. De gegevens werden verzameld door middel van GPS-logger, stappenteller en verplaatsingsdagboekje. Een statistische analyse werd uitgevoerd op basis van niet-parametrische testen, gevolgd door het bepalen van de regressievergelijking. Hieruit kon een verklarende invloed van heel wat elementen gevonden worden. De sterkste effecten werden vastgesteld bij materialisatie en type voetgangersvoorziening, waardoor aangegeven wordt dat de keuzes naar voorzieningen toe belangrijk zijn om de toegankelijkheid te verbeteren. Tot slot werden de resultaten getest aan de hand van een controlegroep. Er werd vastgesteld dat de mate van beperking de impact van de omgevingsomstandigheden op de toegankelijkheid bepaalt. Algemeen werd er aangetoond dat een omgeving voor minder mobiele mensen ingericht dient te zijn om toegankelijk te zijn voor iedereen.
Notes: master in de mobiliteitswetenschappen-mobiliteitsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/19429
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.94 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.