www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19362

Title: Rechtspositieregeling leerkracht: orde en tucht
Authors: Willems, Romina
Advisors: DE BECKER, Alexander
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterscriptie handelt over de orde- en tuchtregelingen voor leerkrachten. Deze regelingen dateren reeds van 1991. Doorheen de jaren zijn er heel wat discussies omtrent gerezen. Het is dan ook belangrijk om hier onderzoek naar te doen. Eerst worden de orde- en tuchtmaatregelen in het algemeen onderzocht. Een belangrijke factor in dit onderzoek betreft de rechtspositieregeling van de onderwijspersoneelsleden. De leerkrachten behoren immers tot de groep van onderwijspersoneelsleden en zijn onder een verschillende rechtspositie geplaatst, afhankelijk van de onderwijsinstelling. Dit brengt verstrekkende gevolgen met zich mee. Zo wordt in dit opzicht het begrip 'administratieve overheid' onderzocht. Ook de rechtsbescherming vormt op bepaalde vlakken een pijnpunt. De beginselen van behoorlijk bestuur vormen eveneens een belangrijke factor betreffende de orde- en tuchtregelingen voor onderwijspersoneelsleden. Zowel de inhoud als de toepasselijkheid wordt nagegaan. Ten slotte wordt de regelgeving inzake orde en tucht zoals ze op dit moment is geregeld voor de personeelsleden van het onderwijs uiteengezet, rekening houdend met recente rechtspraak en rechtsleer. Op deze manier zal een overzicht worden gegeven van de nog steeds bestaande discussiepunten betreffende de orde- en tuchtregelingen in het onderwijs en de aspecten die grotendeels wel zijn opgelost.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19362
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A843.28 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.