www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19360

Title: De Chinees-Belgische pandalening: de toelaatbaarheid onder het internationale recht en de verhouding tussen dit recht en het internationale handelsrecht van de WTO.
Authors: Potargent, Sanne
Advisors: VAN CALSTER, Geert
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Dit onderzoek bespreekt de regulering van de Chinees-Belgische pandalening en de verhouding hiervan met het internationale handelsrecht van de WTO. Hiertoe wordt onderzocht wat een pandalening is en wat de redenen hiervan zijn. Daarna wordt onderzocht als de pandalening conform het CITES-verdrag heeft plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat CITES de vrije handel beperkt. Daarom wordt de verhouding tussen CITES en het internationale handelsrecht van de bestudeerd. Deze verhouding levert in de praktijk geen problemen. Maar wanneer dit toch het geval zou zijn, dient een WTO panel over dergelijk conflict te oordelen. Daarom wordt bestudeerd wat de houding is van een panel in dergelijke zaken. Ten slotte wordt beoordeeld als de handelsbeperkende maatregelen die worden opgelegd bij de pandalening te rechtvaardigen zijn. Het onderzoek sluit af met de conclusie dat CITES en het internationale handelsrecht in de praktijk geen problemen ondervinden. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zal rechtvaardiging bijna altijd mogelijk zijn, vermits panels de handelsakkoorden beoordelen in het licht van ander internationaal recht.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19360
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A910.65 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.