www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19358

Title: De aansprakelijkheid van advocaten: Schending van de informatie- en bijstandsplicht en het herstel van de geleden schade.
Authors: Geerinckx, Jelke
Advisors: SAMOY, Ilse
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Deze thesis behandelt de aansprakelijkheid van advocaten. Er wordt onderzoek gevoerd naar hoe een advocaat aansprakelijk kan worden gesteld wegens een schending van zijn bijstands- of informatieplicht. Deze tekortkoming is moeilijk te bewijzen aangezien er geen limitatieve lijst bestaat die deze plichten vermeld. Ook de wet heeft geen bepalingen omtrent deze plichten. Nadat er wordt onderzocht hoe deze tekortkoming bewezen kan worden, dient tevens de schade te worden bewezen. Ook deze is problematisch want hoe kan de cliënt immers bewijzen dat hij schade heeft geleden? Er is toch geen zekerheid dat hij het proces had gewonnen? Om aan deze problematiek tegemoet te komen wordt het verlies van een kans leerstuk besproken. Aangezien dit leerstuk weinig rechtszekerheid biedt, worden er oplossingen voorgesteld.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19358
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A852.73 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.