www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19357

Title: Algemene beginselen in het Belgisch recht der openbare financiën
Authors: Kempeneers, Laura
Advisors: VANDERKERKEN, Caroline
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: In deze masterscriptie wordt een onderzoek gevoerd naar de Belgische begrotingsbeginselen. Deze begrotingsbeginselen zijn kernregels die gelden bij de opstelling en de uitvoering van de begroting. Deze beginselen hebben doorgaans als doel de overheidsfinanciën transparanter en duidelijker te maken en stellen ook bepaalde controlemechanismes in voor de begroting met het oog op de democratie. Dit onderzoek vertrekt vanuit de eisen die de Europese Unie stelt aan de begrotingen van de lidstaten sinds de Eurocrisis. Vervolgens worden de Europese , de Belgische en de Franse begrotingsbeginselen behandeld en met elkaar vergeleken, want aan de hand van een vergelijking kan het eigen karakter van de Belgische begrotingsbeginselen het best geëvalueerd worden. Bij elk van deze rechtstelsels zal ook gekeken worden in welke mate ze zelf overeenstemmen met de Europese eisen, aangezien deze Europese eisen zullen fungeren als referentiepunt. In de conclusie wordt de stand van zaken nog eens aangehaald en een blik geworpen op de toekomst van de Belgische begrotingsbeginselen.
Notes: master in de rechten-overheid en recht
URI: http://hdl.handle.net/1942/19357
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A774.31 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.