www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19353

Title: In hoeverre speelt sociale media een rol in de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever in het licht van de Belgische rechtspraak?
Authors: Monteiro Boiça De Sousa, Nadia
Advisors: PEETERS, Johan
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: In deze masterthesis is getracht een antwoord te geven op de vraag welke rol sociale media spelen in de arbeidsverhoudingen in het licht van de Belgische rechtspraak. Het antwoord kan zeer kort en bondig worden gegeven namelijk dat sociale media een grote rol spelen in de arbeidsverhoudingen. Sociale media zijn een recent gegeven. Hun impact op het dagelijkse leven van mensen is in de voorbije jaren gegroeid. Niet alleen op het privéleven maar ook in arbeidsrelaties hebben sociale media hun stempel gedrukt. De opzet van deze masterthesis bestaat er in om de rol van sociale media in de arbeidsverhoudingen weer te geven. Een amalgaan aan wetgeving en rechtspraak vormen de basis. Rechtsvergelijking met Nederland loopt als een rode draad doorheen de masterthesis. De rol van sociale media in het arbeidsrecht wordt uitgebreid besproken. Grondrechten zoals het recht op privacy en het recht op vrije meningsuiting spelen een belangrijke rol. Gedurende de werving- en selectieprocedure worden kandidaat-werknemers en potentiële werkgevers reeds geconfronteerd met de invloed van sociale media. CAO nr. 38, de Privacywet alsook de antidiscriminatiewetten zijn van belang in dit kader. Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kunnen er problemen optreden met betrekking tot het gebruik van sociale media op de werkvloer. Het gezagsrecht van de werkgever brengt mee dat de werkgever beschikt over een controlerecht ten aanzien van zijn ondergeschikte werknemer. Bij de uitoefening van het controlerecht door de werkgever, mo
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19353
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.05 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.