www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19349

Title: De vergoeding van zuivere economische schade in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
Authors: Harti, Leila
Advisors: SAMOY, Ilse
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterproef handelt over 'zuivere economische schade'. In het eerste deel wordt het begrippenkader met betrekking tot zuivere economische schade uitgeklaard en worden de verschillende betekenissen van zuivere economische schade beschreven. In het tweede gedeelte wordt de vergoeding van zuivere economische schade in de verschillende regimes beschreven. Vervolgens wordt ook de argumentatie betreffende de vergoeding van zuivere economische schade uiteengezet. In het derde gedeelte wordt het Belgisch buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht toegepast op zuivere economische schade. Er wordt eveneens onderzocht hoe de jurisprudentie deze voorwaarden precies aanwendt met betrekking tot dit fenomeen. Daarnaast wordt er ook stilgestaan bij de begroting van zuivere economische schade en de bewijsproblemen die hiermee gepaard gaan. Tot slot worden er een aantal voorstellen tot verbetering gegeven om het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht toe te snijden op het onderzocht concept.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19349
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.23 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.