www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19347

Title: De verschillende posities van het slachtoffer in het vooronderzoek
Authors: Geraerts, Nathalie
Advisors: PANZAVOLTA, Michele
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Het Belgische strafprocesrecht is publiekrechtelijk van aard. In principe is er daarbinnen dus geen plaats voor het slachtoffer. Toch worden aan dat slachtoffer bepaalde rechten toegekend, afhankelijk van de hoedanigheid waarin deze zich bevindt. Er kunnen drie hoedanigheden onderscheiden worden: de persoon die benadeeld wordt door een misdrijf, is slachtoffer in de algemene zin. Deze persoon kan de rechten uitoefenen die eenieder heeft. Daarnaast kan het statuut van benadeelde persoon aangenomen worden, waardoor extra rechten verkregen worden. In het opsporingsonderzoek zijn deze hoedanigheden de enige mogelijkheden voor het slachtoffer. Zij zullen geen partij worden in het strafproces. In het gerechtelijk onderzoek is er daarenboven nog een derde mogelijkheid, nl. het statuut van burgerlijke partij. Deze mogelijkheid laat het slachtoffer toe om een schadevergoeding te vorderen voor de strafrechter. De burgerlijke partij zal dan ook partij worden in het strafproces en opnieuw specifieke procedurerechten verkrijgen.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19347
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.01 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.