www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19344

Title: Aansprakelijkheid ten opzichte van het ongeboren leven
Authors: Vanzeer, Anouck
Advisors: SAMOY, Ilse
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Het aansprakelijkheidsrecht is in onze huidige maatschappij een 'hot topic'. Recent kwamen ook de vorderingen met betrekking de aansprakelijkheid ten opzichte van ongeboren leven weer in het nieuws. Het Hof van Cassatie oordeelde dat men geen schadevergoeding kan vorderen voor het loutere feit dat men geboren werd. Deze masterscriptie behandelt de vraag naar de mogelijkheid en wenselijkheid van dergelijke aansprakelijkheidsvorderingen naar Belgisch recht aan de hand van de verschilende aansprakelijkheidsvoorwaarden. Meer bepaald zal er een onderzoek gedaan worden naar de wrongful life-, wrongful birth- en prenatal injury-vorderingen. Hiernaast wordt rechtsvergelijkend gewerkt met Frankrijk en Nederland, aangezien ook in deze landen in het verleden veel te doen is geweest rond de aansprakelijkheid ten opzichte van ongeboren leven.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19344
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A913.28 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.