www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19343

Title: Online grooming
Authors: Vandeborne, Astrid
Advisors: PANZAVOLTA, Michele
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Centrale vraag is of de afzonderlijke strafbaarstelling van online grooming (art. 377ter Sw.) geoorloofd is. Via deze strategie bouwt de dader online een vertrouwensband op met het seksueel minderjarig kind, om diens seksuele weerstand te verlagen en zo seksueel misbruik te vergemakkelijken. Het bestraft de manipulatie- en communicatiefase, via informatie- en communicatietechnologie, die aan het beoogde misdrijf (aanranding van de eerbaarheid, verkrachting,') voorafgaat. Maar is specifieke strafbaarstelling nodig? Volstaan reeds bestaande strafbaarstellingen en de regels van poging niet? Online grooming wordt daarom getoetst aan de beginselen van het crimineel-politiek toetsingsschema van DE ROOS: beginsel van aannemelijkheid en motivering van de schade, tolerantiebeginsel, subsidiariteitsbeginsel, proportionaliteitsbeginsel, legaliteitsbeginsel, beginsel van praktische hanteerbaarheid en effectiviteit. Tot slot wordt geĆ«valueerd of de strafbaarstelling de juiste beleidskeuze is.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19343
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.39 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.