www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19341

Title: Anoniem donorschap en kinderrechten
Authors: Sijmons, Marijke
Advisors: PUT, Johan
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Donorschap in het kader van medisch begeleide voortplanting gebeurt in BelgiĆ« nog steeds anoniem. Noch het kind noch de wensouders kennen de identiteit van de donor. Het kind dat verwekt is via medisch begeleide voortplanting met een donor heeft geen mogelijkheden om op latere leeftijd de identiteit van deze donor te achterhalen. Toch beschikt het kind volgens artikel 7 IVRK over een recht om zijn ouders te kennen. Dit werk onderzoekt de verenigbaarheid van de Belgische regelgeving omtrent anonieme donatie met het recht van het kind om zijn ouders te kennen. Daarnaast wordt de situatie van het donorkind vergeleken met de situatie van het kind bij anonieme adoptie. Dit kind beschikt immers wel over de mogelijkheid om de identiteit van zijn biologische ouders te achterhalen, namelijk door een afschrift van zijn geboorteakte. Het werk onderzoekt daarom tevens of er sprake is van een inbreuk op het recht op gelijke behandeling.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19341
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A961.88 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.