www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19336

Title: Creëert de Wet Eenheidsstatuut een volledige harmonisatie tussen het arbeiders- en bediendenstatuut?
Authors: Pexsters, Charlotte
Advisors: PEETERS, Johan
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Het arbeiders- en bediendenstatuut heeft zich doorheen de jaren apart ontwikkeld. Naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011 bood de Wet Eenheidsstatuut een oplossing voor de ongrondwettigheid met betrekking tot de opzegtermijnen en carenzdag voor arbeiders en bedienden. Het opzet van deze masterscriptie is een onderzoek of de Wet Eenheidsstatuut 'het sluitstuk' vormt in het harmonisatieproces tussen arbeiders en bedienden. In deze masterscriptie wordt de regelgeving inzake het gewaarborgd loon, de jaarlijkse vakantie en de tijdelijke werkloosheid onderzocht en zijn er opmerkelijke verschillen waarneembaar tussen beide statuten. Gelet op de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011 kan er m.i. worden besloten dat deze verschilpunten eveneens in strijd zijn met grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Deze verschilpunten zullen moeten worden weggewerkt en herzien zodat er in de toekomst een verdere harmonisatie tussen beide statuten kan worden bewerkstelligt.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19336
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A734.41 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.