www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19334

Title: Het persoonsgebonden karakter van het hypotheeksysteem: de sluiter ontsluierd
Authors: Pagnaer, Imara
Advisors: SAGAERT, Vincent
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: In deze masterscriptie staat het persoonsgebonden karakter van het Belgisch hypotheeksysteem centraal. Dit impliceert dat opzoekingen in de hypotheekregisters dienen verricht te worden op basis van identificatie van personen met betrekking tot onroerende goederen. In deze masterscriptie wordt rechtsvergelijkend onderzoek gevoerd met Duitsland en Frankrijk. De reden hiervoor? Duitsland heeft een grondgebonden hypotheeksysteem, wat inhoudt dat opzoekingen worden verricht op basis van het onroerend goed, niet op basis van identificatie van personen. Frankrijk neemt sinds 1955 een tussenpositie aan, aangezien er 'un système mixte' van kracht is. Opzoekingen kunnen er zowel op basis van identificatie van personen als op basis van het onroerend goed. Voor 1955 gold in Frankrijk evenwel een zuiver persoonsgebonden hypotheeksysteem. Het persoonsgebonden karakter van het Belgisch hypotheeksysteem wordt bekritiseerd in de rechtsleer. De opzoekingen in het Belgisch persoonsgebonden hypotheeksysteem zouden de efficiëntie missen van het Duitse grondgebonden hypotheeksysteem. Dit is ook de reden voor de hervorming in Frankrijk. Centraal staat de volgende onderzoeksvraag: Biedt het persoonsgebonden karakter van het Belgisch hypotheeksysteem voldoende transparantie om de rechtszekerheid voor het rechtsverkeer en het kredietwezen te vrijwaren? Indien neen, moet het persoonsgebonden hypotheeksysteem hervormd worden naar een grondgebonden, dan wel gemengd hypotheeksysteem, wanneer blijkt dat deze systemen meer transparantie zouden bieden?
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19334
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A944.65 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.