www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19332

Title: De (on)bruikbaarheid van gestolen bewijsgegevens in België en Nederland
Authors: Meuris, Laura
Advisors: PANZAVOLTA, Michele
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Dit onderzoek tracht te achterhalen wat het juridische kader is, waarbinnen de Belgische en de Nederlandse feitenrechter oordelen over gestolen bewijsmateriaal en of het gestolen bewijs al dan niet bruikbaar is in de strafprocedure. Het onderzoek maakt een duidelijke opdeling tussen enerzijds de dader en anderzijds het slachtoffer van de diefstal en de gevolgen hiervan voor de (on)bruikbaarheid van de gestolen bewijsgegevens. Aan de hand van het bestaande normatieve kader, de rechtspraak van de hoogste rechtsprekende organen in België en Nederland en de rechtsleer wordt er nagegaan welke criteria en/of omstandigheden de feitenrechters in acht dienen te nemen in hun beoordeling inzake het gestolen bewijs. De benadering van beide rechtstelsels daaromtrent wordt met elkaar vergeleken en kritisch benaderd vanuit de rechtsleer en mijn eigen, juridisch onderbouwde mening.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19332
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A836.3 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.