www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19328

Title: De beroepsschulden in de verschillende samenlevingsvormen
Authors: Lemmens, Ine
Advisors: TORFS, Marie-Antoinette
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Het onderzoek dat in deze masterproef gevoerd wordt betreft de status van de beroepsschulden in de verschillende samenlevingsvormen. De centrale onderzoeksvraag die zich daarbij stelt is op welke vermogens de professionele schuldeisers zich kunnen verhalen, en of de Belgische wetgever aan de partner van de zelfstandige ondernemer voldoende bescherming biedt wat het behoud van zijn vermogen betreft. In België bestaan er drie grote samenlevingsvormen. De meest voorkomende samenlevingsvorm betreft het huwelijk, waarbinnen de echtgenoten hetzij onder het wettelijk stelsel getrouwd kunnen zijn, hetzij door middel van een huwelijkscontract voor een ander stelsel kunnen kiezen. Naast het huwelijk voorziet de Belgische wetgever in het statuut van de wettelijke samenwoning. Ook hier kunnen de partners met elkaar een vermogensrechtelijke overeenkomst uitwerken, maar indien deze mogelijkheid niet benut wordt zal de regeling van aanvullend recht ' bestaande uit een stelsel van scheiding van goederen ' toegepast worden. De feitelijke samenwoning maakt een derde samenlevingsvorm uit naar Belgisch recht, maar kent vooralsnog geen specifieke regeling waardoor de regels uit het gemeen recht van toepassing zijn. Niet enkel het kiezen voor de juiste samenlevingsvorm kan het ondernemersrisico beperken, maar ook het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of het oprichten van een vennootschap kan het privévermogen van de vennoten veilig stellen.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19328
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A956.92 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.