www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19326

Title: De waarborg van artikel 6.3.a EVRM, bekeken vanuit de rechtspraak EHRM, de Belgische rechtspraak en de Nederlandse rechtspraak
Authors: Kumpen, Dorien
Advisors: PANZAVOLTA, Michele
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: 'De waarborg van artikel 6.3.a EVRM, bekeken vanuit de rechtspraak van het EHRM, de Belgische rechtspraak en de Nederlandse rechtspraak' is onlosmakelijk verbonden met het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging. De informatieplicht over de aard en de reden van beschuldiging ligt in het verlengde hiervan. Deze masterscriptie behelst dan ook de interpretatie van alle bouwstenen van de verdragsrechtelijke informatieplicht. Eerst volgens de zienswijze van het EHRM, gevolgd door een studie naar de (correcte) invulling ervan in het Belgische en Nederlandse rechtsstelsel. Hierin zit ook de uiteenzetting omtrent de Richtlijn 2012/13/EU van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures verweven. Daarin worden minimumvoorschriften aangaande het recht op informatie over de beschuldiging gesteld die in se verder reiken dan de bescherming geboden door het EVRM en de daarmee samenhangende rechtspraak van het EHRM.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19326
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.17 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.