www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19323

Title: Werkgeverscontrole op het internetgebruik van de werknemer in het social media tijdperk: een (Europese) update vereist?
Authors: Janssen, Joren
Advisors: FOUBERT, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Sociale media hebben ertoe geleid dat het internetgebruik in de laatste jaren sterk veranderd is. De nadruk is gaan liggen op de vele communicatiemogelijkheden en de interactiviteit die daarmee gepaard gaat. Deze evolutie manifesteert zich ook binnen de arbeidsverhouding, hetgeen gevaren met zich meebrengt. Onder andere doordat het internet een afleiding vormt voor werknemers en computervirussen de onderneming binnendringen zal de werkgever het internetgedrag van zijn werknemers willen controleren. Voldoet de momenteel geldende wet- en regelgeving aan de noden van een arbeidsrelatie in de hedendaagse samenleving? Is er relevante wetgeving op supranationaal, internationaal en nationaal Belgisch niveau en bieden deze regels voldoende houvast voor de partijen van de arbeidsovereenkomst? Slaagt de rechterlijke macht erin deze regels zodoende toe te passen dat er voldoende rechtszekerheid bestaat? En hoe ziet de situatie eruit in de Verenigde Staten van Amerika, waar de arbeidsrelatie op fundamenteel verschillende beginselen steunt?
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19323
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.1 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.