www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19321

Title: De juridische (on)afdwingbaarheid van de onderwijsovereenkomst. Is het gemeen contractenrecht zonder meer van toepassing?
Authors: Hermes, Lieselotte
Advisors: SAMOY, Ilse
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Wanneer ouders hun kind inschrijven in een middelbare school dienen ze per handtekening te bevestigen dat ze kennis hebben genomen van het schoolreglement en het pedagogisch project van deze school. Het schoolreglement bevat de rechten en verplichtingen van zowel de onderwijsgebruiker als de onderwijsverstrekker. De vraag die hier rijst is of deze inschrijving geldt als het sluiten van een overeenkomst. Indien ja, is dan het gemeen contractenrecht van toepassing op deze overeenkomst. Uit dit onderzoek blijkt dat de onderwijswetgever steeds vaker tussenkomst in de relatie tussen onderwijsgebruiker en -verstrekker. Hiervoor werden zeer specifieke regels uitgevaardigd, aangepast aan de bijzondere positie van het onderwijs in onze maatschappij. Daarom zal het gemeen contractenrecht niet zonder meer van toepassing zijn, maar zullen deze regels meer gedetailleerd worden uitgewerkt en zelfs strenger worden gemaakt voor de toepassing in de onderwijsovereenkomst. Daarom is de onderwijsovereenkomst, een overeenkomst sui generis, dat losstaat van andere overeenkomsten en het gemeen contractenrecht.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19321
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.68 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.