www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19320

Title: Het beroepsverbod voor gefailleerden en bepaalde veroordeelden: dura lex sed lex?
Authors: Henry, Janiek
Advisors: COLAERT, Veerle
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterscriptie handelt over het beroepsverbod in het kader van het K.B nr. 22 van 24 oktober 1934 op basis waarvan aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden het verbod kan worden opgelegd om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen. Het K.B. werd uitgevaardigd naar aanleiding van de crisis in de jaren 30. Het voorziet enerzijds in een strafrechtelijk beroepsverbod dat door de strafrechter kan worden opgelegd indien men veroordeeld wordt voor een bepaald misdrijf. Anderzijds voorziet het in een handelsrechtelijk beroepsverbod dat door de Rechtbank van Koophandel kan worden opgelegd aan niet in eer herstelde gefailleerden en aan niet in eer herstelde gefailleerden die door een kennelijk grove fout hebben bijgedragen tot het faillissement en de hiermee gelijkgestelde personen. In deze masterscriptie wordt nagegaan met welke moeilijkheden het K.B.vandaag wordt geconfronteerd en welke wetswijzigingen kunnen worden aangebracht om hieraan tegemoet te komen.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19320
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A978.99 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.