www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19317

Title: Depositogarantie: naar een pan-Europees systeem?
Authors: Geukens, Anneleen
Advisors: COLAERT, Veerle
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Samenvatting De onderzoeksvraag van deze masterscriptie luidt als volgt, 'Depositogarantie: naar een pan-Europees systeem?'. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om het begrip depositogarantie te kaderen en de historische evolutie te overlopen. Depositogarantie in se betreft het waarborgen van deposito's aan deposanten wanneer er zich bij hun kredietinstelling een deficiëntie voordoet en deze bijgevolg hun verplichtingen niet meer kunnen nakomen. Reeds voor de financiële crisis van 2007-2008 was er voorzien in een beschermingsregeling door middel van richtlijn 94/19/EG. Aangezien een vergaande harmonisatie niet aan de orde was in deze richtlijn en er enkel voorzien werd in een algemene minimumgarantie van 20.000 euro, was deze richtlijn niet tegen de financiële crisis opgewassen. Het deposantenvertrouwen liep een grote deuk op met alle mogelijke gevolgen van dien (denk aan het faillissement van internetbank Icesave en de bankrun op Northern Rock). Aangezien de crisissfeer de financiële stabiliteit aan het wankelen bracht, moest er zeer snel ingegrepen worden. Er werd een crisisrichtllijn (richtlijn 2009/49/EG) uitgevaardigd die inspeelde op aspecten die relatief snel konden worden gewijzigd. Met deze regeling werd het minimumniveau gefaseerd opgetrokken tot een maximumniveau van 100.000 euro. Daarnaast werd de uitbetalingstermijn verkort tot 10 werkdagen en werd de medeverzekeringsoptie afgeschaft, aan deze richtlijn werd echter de intentie gekoppeld om de regeling verder uit te diepen en te harmoniser
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19317
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.84 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.