www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19316

Title: Het huwelijk in rechtsvergelijkend perspectief: een oefening naar Belgisch en Turks recht
Authors: Genc, Hatice
Advisors: DECLERCK, Charlotte
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: 'Het huwelijk in rechtsvergelijkend perspectief: een oefening naar Belgisch en Turks recht' vormt de titel van deze masterscriptie. Zoals kan worden afgeleid uit de titel zal deze masterscriptie gaan over het huwelijk, meer specifiek het huwelijk binnen België en Turkije. Het onderzoek bestaat uit vier hoofdstukken. Als eerste zal het onderzoek starten met een inleiding. Hierin worden de probleemstelling, de centrale onderzoeksvraag evenals de opbouw en de onderzoeksmethode uiteengezet. Vervolgens wordt er in het tweede hoofdstuk een algemeen kader geschetst over het huwelijk. Hierin zal het huwelijk in eerste instantie gesitueerd worden. Na de situering volgen er enkele algemene beschouwingen omtrent het huwelijk zoals de juridische aard, de begripsbepaling van het huwelijk en het religieus versus het burgerlijk huwelijk. In het derde deel zal er een overzicht gegeven worden over hoe men een huwelijk kan aangaan. De grondvereisten, de vormvereisten, de handhavingsregeling en de bewijsregels komen in het vierde deel van dit onderzoek aan bod. Dit gebeurt telkens in rechtsvergelijkend perspectief tussen België en Turkije. In deze masterscriptie wordt er, aansluitend op ieder hoofdstuk, een tussentijds besluit ingevoegd. In het laatste hoofdstuk wordt deze masterscriptie afgesloten met een algemeen besluit. Hierin wordt de vraag behandeld welke van alle onderzochte rechtsstelsels de meest billijke en de 'beste' resultaten teweeg brengt.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19316
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.79 MBAdobe PDF
N/A2.75 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.