www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19315

Title: Valorisatie van huishoudelijke arbeid tussen echtgenoten
Authors: Gallo, Alyssa
Advisors: DECLERCK, Charlotte
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterscriptie handelt over de huishoudelijke arbeid, waarin er op zoek wordt gegaan naar de mogelijkheid tot valorisatie ervan tussen echtgenoten. De onderzoeksvraag luidt namelijk als volgt: 'Kan huishoudelijke arbeid gevaloriseerd worden tussen echtgenoten?'. Huishoudelijke arbeid zal in de brede betekenis van het woord onderzocht worden. Hiermee doelt men allereerst op de werken uitgevoerd aan een woning. Hier worden zowel de werken aan een gemeenschappelijk goed als aan een eigen goed onderzocht. Vervolgens wordt de situatie van de meewerkende echtgenoot onderzocht en ten slotte de huishoudelijke arbeid sensu stricto. Het onderzoek vindt allereerst plaats in het wettelijk stelsel en vervolgens in het stelsel van 'zuivere' scheiding van goederen. In het wettelijk stelsel gaat men zich vooral beroepen op de leer van de vergoedingsrekeningen uit artikel 1432 BW ev. om een vergoeding te bekomen. In het stelsel van 'zuivere' scheiding van goederen gaat men zich eerder op de leer van de verrijking zonder oorzaak baseren, alsook op de overschrijding van de hulp- en bijdrageplicht uit art. 213 en 221 BW. Uit de resultaten van dit onderzoek kan men besluiten dat de huishoudelijke arbeid onrechtstreeks gevaloriseerd kan worden, maar dat er geen zelfstandige grondslag voorhanden ligt. Dit maakt dat er zich een leemte in de huidige wetgeving bevindt, waardoor dit onderwerp de nodige aandacht verdient naar de toekomst toe.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19315
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A887.01 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.