www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19314

Title: Rechtspositieregeling leerkracht: vrijheid van richting en erkenning van eigenheid van leerkracht
Authors: Essers, Elien
Advisors: DE BECKER, Alexander
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: De vrijheid van richting en het principe van neutraliteit komen in conflict met de eigenheid en het privéleven van de leerkracht. De decreten betreffende het onderwijzend personeel en het gelijkekansendecreet leggen voorwaarden op waaraan de inrichtende macht rekening mee moet houden bij aanwerving, ontslag of het nemen van een disciplinaire maatregel ten aanzien van de leerkracht. Heel belangrijk is dat de inrichtende macht zijn pedagogisch project voldoende nauwkeurig omschrijft. Het recht op eerbiediging van het gezins- en privéleven en de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst zijn mensenrechten waarmee de richtingsvrijheid meestal mee in conflict komt. In de rechtspraak van de arbeidshoven en arbeidsrechtbanken, de Raad van State en het EHRM is te zien of, en in hoeverre, deze mensenrechten beperkt kunnen worden door de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van richting van de inrichtende macht.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19314
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A763.3 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.