www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19313

Title: Aansprakelijkheid voor plastische chirurgie
Authors: Debroux, Karolien
Advisors: SAMOY, Ilse
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Binnen deze masterthesis wordt de aansprakelijkheid van de esthetisch chirurg toegelicht. In het eerste deel worden de aansprakelijkheidsgronden uitgebreid geanalyseerd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de contractuele en de buitencontractuele relatie, waarbij eveneens wordt nagegaan welke rechtsverhoudingen er bestaan tussen de verscheidene actoren. Het tweede deel van de masterproef wordt gewijd aan enkele knelpunten. Het eerste knelpunt is de informed consent. Dit des te meer omdat een esthetische ingreep niet noodzakelijk is. Het tweede knelpunt is de kwalificatie van de verbintenis, als resultaats- of middelenverbintenis. Hetgeen van belang voor de bewijslast en de beoordeling van de fout. Het derde en laatste knelpunt wordt gewijd aan de risico-aanvaarding. Hier wordt onderzocht of de patiënt door middel van zijn toestemming, toetreedt in het contract en hierdoor de risico's aanvaardt. Doorheen dit onderzoek is eveneens een rechtsvergelijkende en praktische toets te vinden, om zo een kritische blik te werpen op dit onderwerp.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19313
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A5.03 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.