www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19312

Title: De aansprakelijkheid van vrijwilligers ingezet in het onderwijsgebeuren
Authors: Brems, Lieselotte
Advisors: SAMOY, Ilse
Issue Date: 2015
Publisher: tUL
Abstract: Sinds de invoering van de Vrijwilligerswet zijn de rechten van vrijwilligers wettelijk geregeld. De implicaties van deze nieuwe regeling voor de specifieke casus van vrijwilligers, die ingezet worden in de onderwijsomgeving, zijn nog niet op systematische wijze in kaart gebracht. Deze masterproef zal daarom een licht werpen op de aansprakelijkheidsregeling, die van toepassing kan zijn op vrijwilligers in het onderwijsgebeuren, waarbij problemen en oplossingen zullen worden afgetoetst aan de typische werking van de scholen. Het eerste deel betreft de definities uit de Vrijwilligerswet, relevant voor deze masterscriptie, namelijk de vrijwilliger, het vrijwilligerswerk en de vrijwilligersorganisatie. Vervolgens staat aansprakelijkheid centraal, waarbij eerst de aansprakelijkheidsregeling uit de Vrijwilligerswet bekeken zal worden. Indien deze regeling niet van toepassing is, zal gebruik moeten gemaakt worden van gemeen recht inzake persoonlijke en kwalitatieve aansprakelijkheid. Zo zijn de ouderlijke aansprakelijkheid, de kwalitatieve aansprakelijkheid van leerkrachten en de mogelijkheid inzake een algemeen beginsel van aansprakelijkheid voor de daad van een ander op grond van art. 1384, lid 1 BW onderzocht. Ook het schoolreglement en de onderwijsovereenkomst worden onder de loep genomen. Ter afsluiting worden de relevante aansprakelijkheidsverzekeringen bekeken, zoals de vrijwilligersverzekering, de schoolverzekering en de familiale verzekering.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/19312
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.37 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.